Eierstruktur

Hermes

Eierstruktur

Hermes AS
100%
Grimsholm AS
23,5%
Hermes Holding AS
53%
AS Jakobsen & sønner
23,5%

Styret

Birger H. Dahl

styremedlem
Birger H Dahl AS

Kjell G. Mikalsen

styremedlem
Scanfish AS

Ørjan Nilsen

styreleder
Simonsen Vogt Wiig

Bjørn Sælen

styremedlem
UiT

Åsmund Breivik

varamedlem
Hermes AS

Fra venstre:

Ørjan Nilsen, Bjørn Sælen, Åsmund Breivik, Kjell G. Mikalsen, Birger, H. Dahl, og daglig leder Jan Roger Lerbukt